Project Overview

Utskifting av Torsberg og Svensedammen bru

NyBygg

•Underentreprise
•Utførelse : Des 2014 – mai 2015
•Byggherre :Drammen Kommune
•Kontraktsum : ca 3.1 mill. kr  inkl. mva
Bygging av to nye betong  broer/kulverter på Konnerud.