Project Overview

Bergland Hotell

Rehabilitering

Pågående prosjekt i Sokna – gjenoppbygging av Bergland Hotell etter brann.

Prosjektet vil ved fullførelsen framstå som et leilighetshotell med 24 leiligheter.

Arbeidene består i oppføring av nytt bygg med grunnflate på 700 m2 i 3 etasjer, bestående av betong og stål som bærekonstruksjoner og med hulldekkeelementer som etasjeskille.
Yttervegger utføres med bindingsverk kledd med tre/ platekledning, og med oppforet takverk over hulldekker bestående av trekonstruksjoner.
Den eksisterende bygningsmassen på 600 m2 i 3 etasjer vil også bli gjenstand for full rehabilitering både utvendig og innvendig etter brannen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 62 mill.
Våre kontrakter i form av delentrepriser er på ca 20 mill.